HR IsoWool


We?na mineralna – to wysokowarto?ciowy materia? izolacyjny do wdmuchiwania w szczeliny murowe. We?na mineralna u?ywana przez Izolacje Pluimers to tzw. we?na „Virgin”, która zosta?a specjalnie stworzona do tego systemu izolacji. Specjalna struktura w?ókien we?ny mineralnej jest odpowiedzialna za d?ugotrwa?y efekt “pierzyny” bez widocznych ??cze? dodatkowo spe?niaj?ca wymóg wodoodporno?ci.

 

Struktura wdmuchiwania we?ny mineralnej
Specjalna technologia wdmuchiwania we?ny w szczeliny mi?dzy murowe HR IsoWool polega na nawiercaniu otworów w murze zewn?trznym tak jak w przypadku Pianki Pur jednak o wi?kszej ?rednicy tj. 18-20 mm.

 

Zalety we?ny HR IsoWool

HR_Iso_Wool.png

G?ówn? zalet? jest bardzo dobra cena w stosunku do jako?ci materia?u. We?na mineralna jest materia?em wodoodpornym i paro przepuszczalnym. W jej strukturze mamy drobne kilku- milimetrowe w?ókienka. Posiada równie? dobre a co za tym idzie nie kurczy si? i nie gnije. Wyró?nia to nasz? we?n? od innychparametry akustyczne. Jest doskona?ym materia?em który nie przyjmuje wody dost?pnych na rynku. Stosujemy t? metod? równie? na wype?nienie pod?ogi na poddaszu.

 

Wi?cej informacji?

Je?li pragn? zasi?gn?? Pa?stwo wi?cej informacji o mo?liwo?ci izolacji Pa?stwa obiektu, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Postaramy si? jak najszybciej odpowiedzie? na Pa?stwa pytania.

 

Izolacje Pluimers

  • Gwarantujemy szybkie terminy wykonania
  • Działamy od ponad 20 lat na rynku polskim
  • Jesteśmy liderem izolacji w ponad 10 krajach w Europie
  • Posiadamy wszystkie wymagane certyfikaty i aprobaty
  • Mamy doświadczenie dotyczące różnych materiałów izolacyjnych
  • Gwarantujemy niższe koszta energii i wyższy komfort użytkowania
  • Inwestycja zwraca się od 3-5 lat*
  • Udzielamy 10 lat pisemnej gwarancji

KONTAKT BEZPOŚREDNI

0048 24 253 87 70

0048 24 355 23 48

info@pluimers.pl

Zadzwoń do nas

Rozmowa z doradcą