Chlewnie


Izolacje chlewni jest w dzisiejszych czasach bardzo ważnym aspektem. Kontrola

klimatu panującego w chlewni powinna byc niezależna od warunków panujących

na zewnątrz. Dzięki odpowiedniej bezspoinowej izolacji redukujemy emisję

amoniaku do atmosfery.

 

Klimat panujący wewnątrz chlewni jest regulowany poprzez dostawy i

odprowadzanie odpowiednich mas powietrza, przy zachowaniu szczelności

budynku. Dlatego tak ważnym jest odpowiednia izolacja bez spoinowa,

która pozwala kanałom wentylacyjnym na regulowanie optymalnymi

masami powietrza, które nie będą zbyt gorące czy chłodne. Wówczas będzie

zagwarantowana odpowiednia temperatura i świeże powietrze.